Hånddesinfeksjon BLÅTIND 85% gel 1L   lagt til i handlekurv.

Hånddesinfeksjon BLÅTIND 85% gel 1L

flaske med 1 l

216312
kr 149,00  inkl.mva
Blåtind Hånddesinfeksjon er etanolbasert og inneholder i tillegg ingredienser som gjør at huden ikke tørker ut så lett.

Konsistensen bidrar til en enkel og behagelig fordeling på huden. Fordel på alle overflater på begge hender inkludert håndleddene. Når hendene er tørre, er de rene.

Effektiv antibakteriell gel uten parfyme
Inneholder mer enn 85 % alkohol
Skånsom mot huden

Fare- og sikkerhetsinformasjon:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetsdatablad
Blåtind Desinfeksjon Testresultater
Testresulteter
  • Fri frakt
  • Trygg bestilling
  • Alt på ett sted

Nylig sett

Vis alle