Tøyvask BLENDA sensitive Color 4,3kg   lagt til i handlekurv.
brand-logo

Tøyvask BLENDA sensitive Color 4,3kg

stk

127274
kr 239,00  inkl.mva

Miljø og bærekraft

eco-icon
Easy on the Planet
eco-icon
Svanemerket
Vis alle
Konsentrert mikropulver uten blekemiddel til farget tøy.

Bevarer fargene vask etter vask. Uten parfyme og fargestoffer.

Anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.
Sertifisering: Svanemerket

Fare- og sikkerhetsinformasjon:
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
[Sikkerhetsdatablad]
  • Fri frakt
  • Trygg bestilling
  • Alt på ett sted

Nylig sett

Vis alle