Personvernerklæring Lyreco Norge

1. Introduksjon

Når du bruker nettstedet Lyreco.no, behandler Lyreco Norge personlige opplysninger. Vi vil bruke personlige opplysninger på en legitim og ansvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern.
I denne personvernerklæringen beskriver vi hvem vi er, hvordan og for hvilke formål vi behandler dine personopplysninger i Lyreco Norge, hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter og all annen informasjon som kan være relevant for deg.
Vi har gjort vårt beste for å gi deg all informasjon i et tydelig og lesbart format. Hvis du imidlertid har spørsmål om bruken av personopplysningene dine etter å ha lest denne personvernerklæringen, kan du alltid kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen nedenfor.
For informasjon om hvordan vi bruker cookies og lignende teknologier, vennligst les våre Cookie retningslinjer.
Til slutt vil vi påpeke at vi kontinuerlig utvikler og forbedrer Lyreco Norge. Hvis dette medfører endringer i måten vi behandler personlige opplysninger på, vil dette gjenspeiles i denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du regelmessig er oppmerksom på personvernerklæringen for eventuelle endringer. På bunnen av denne personvernerklæringen kan du lese når denne personvernerklæringen sist ble endret.

2. Hvem er vi?

Lyreco Norge er dataansvarlig for Lyreco Norge sine aktiviteter. Vår kontaktinformasjon er Solheimveien 6, 1461 Lørenskog. Hvis du vil kontakte Lyreco Norge, vennligst bruk kontaktinformasjon som er oppgitt nederst i denne personvernerklæringen.

3. For hvilke formål behandler vi dine personlige data?

Lyreco Norge behandler dine personlige opplysninger for følgende formål:
Ordrebehandling og kjøpsinformasjon – Vi behandler dine personlige opplysninger for å forbedre, motta og gjennomføre kjøpsavtalen som avtalt.
Back Office aktiviteter – Vi behandler dine personlige opplysninger for administrative og finansielle forretningsaktiviteter. For eksempel rapportering og behandling av fakturaer.
Kommunikasjons-, markedsførings- og lojalitetsprogramformål – Vi behandler dine personlige opplysninger for kundebehandling og brukerstøtte, for å håndtere vårt forhold til deg som kunde, for å utføre markedsaktiviteter, lage (personlige) tilbud, for å inkludere deg i vårt lojalitetsprogram og/eller å gi eller dele informasjon om våre tjenester.
Juridiske formål – Vi behandler dine personopplysninger for identifikasjon, for å bekjempe svindel, for å utføre revisjoner, for å iverksette rettslige skritt, for å sikre sikkerhet i selskapet og å overholde de lovlige forpliktelsene.
Ordrebehandling og utførelse av kontrakt
 • Når du legger inn en bestilling hos Lyreco Norge, er vi påkrevd å samle inn og behandle dine personlige opplysninger for å gjennomføre og levere bestillingen din, samtidig som vi holder deg oppdatert på leveringsstatusen og, om nødvendig, håndtere retur. For det formålet krever vi kontaktinformasjon fra deg og/eller din organisasjon, avhengig bestillingen.
  Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til tredjeparter for å forsikre at bestillingen din blir levert. Dine personopplysninger kan deles med transportselskaper for å kunne sende de riktige pakkene eller for å hente retur.
  Ved en bestilling som benyttes av elektronisk betaling, kan bestillingen din behandles av en betalingstjenesteleverandør. I så fall er betalingstjenesteleverandøren ansvarlig for behandlingen av betalingen.
Rettslig grunnlag: Gjennomføring av kjøp
Back Office aktiviteter
 • Faktura- og samlingsadministrasjon –Etter at en bestilling er blitt levert og produktet blir eller har blitt levert, vil Lyreco Norge sende en faktura med detaljer om beløpet som skal betales. Lyreco Norge behandler også personopplysninger for å ha oversikt over utestående debitorer med åpne eller ubetalte fakturaer. Kunder med ubetalte fakturaer vil bli inkludert i prosessen og vil bli sendt hyppige påminnelser. Til dette formål vil personopplysninger som kontaktinformasjon, bestillingsdetaljer og bedriftsinformasjon bli benyttet.
Rettslig grunnlag: Lovlig interesse
Kommunikasjon, markedsføring og lojalitetsprograms formål
 • CRM «Customer Relationship Management» -Ditt forhold til Lyreco Norge er viktig for oss, og derfor strekker vi oss så langt vi kan for å sikre at dine personopplysninger er korrekt og oppdaterte. CRM inkluderer brukeropprettelse og registrering av din konto som kunde hos Lyreco Norge. Det inkluderer også tilrettelegging og deling av kontaktinformasjonen din internt i Lyreco Norge for å utarbeide ordreforslag og sende fakturaer til rett kunde. Til det formål samler vi dine kontaktdetaljer.
Rettslig grunnlag: Utførelse av kontrakt, lovlig interesse
 • Kundeservice og støtte – Vi ønsker å kunne hjelpe deg så raskt som mulig når du kontakter oss for støtte eller ønsker å sende inn en klage. For å gjøre det, må vi behandle dine personopplysninger i form av å ta notater og registrere både chat og telefonsamtaler du har med våre kundebehandlere. Vi bruker denne informasjonen for lettere å kunne løse problemet ditt, og også for å analysere og forbedre tjenestene våre. For det formål samler vi inn dine kontaktdetaljer og din klage. I enkelte tilfeller kan det materielle innholdet i klagen din lagres kun for veiledning.
  I tilfelle et produkt kjøpt fra Lyreco Norge er feil eller du ikke er fornøyd, kan vi engasjere en tredjepart til å utføre reparasjoner eller håndtere andre servicetjenester. Servicetjenester mottatt av Lyreco Norge kan håndteres gjennom leverandørene og personopplysningene som deles med disse partene, er begrenset til de personopplysningene som kun er nødvendig.
Rettslig grunnlag: Utførelse av kontrakt
 • Markedsføring og salgsfremmende tilbud – Er du allerede kunde hos Lyreco Norge eller har du indikert at du vil motta våre tilbud? Eksisterende kunder kan inkluderes i en adresseliste som gjør det mulig å sende trykte (eller digitale) kataloger, DM og/eller brosjyrer. For å sende disse tilbudene benytter vi din kontaktinformasjon og bedriftsinformasjon.
Rettslig grunn: Samtykke, lovlig interesse
Juridiske formål
 • Kundeopplysninger kan være nødvendig for å undersøke, forhindre og løse forekomster av svindel. Vi kan også være forpliktet til å overlevere dine personlige opplysninger til offentlige myndigheter (som politi eller skattemyndighet) når dette viser seg å være nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser.
  Når en kunde nekter å betale sin ubetalte faktura(er), kan Lyreco Norge videresende kundens kontaktinformasjon til sin juridiske rådgiver for å ta de nødvendige rettslige tiltak for å sikre betaling.
Rettslig grunnlag: Juridisk forpliktelse

4. Hvilke personopplysninger samler vi om deg?

Vi samler flere kategorier av personopplysninger når du bruker Lyreco Norge:
 • Kontaktinformasjon (navn, adresse (inkludert by og postnummer), bosted, e-post, telefonnummer, faksnummer, etc.)
 • Bedriftsinformasjon (adresse, organisasjonsnummer/MVA nummer, etc.)
 • Kontoopplysninger (brukernavn, passord, kunde-ID, etc.)
 • Bestillingsdetaljer (dato og kjøpsdato, ordrestatus, bestillingsbeløp, ordrepris, betalingsdetaljer, finansielle detaljer, etc.)
 • Markedsføring & kommunikasjonsdetaljer (enten du har valgt ut direkte markedsføring, påmelding i adresseliste, sosiale medier, geografiske detaljer, sending av salgsfremmende tilbud, etc.)
 • Deltakelsesdetaljer (om du deltar i kampanje eller lojalitetsprogrammer)
 • Kundeservicedetaljer (kontakt med vår kundeservice eller digital og/eller skriftlig korrespondanse)
 • Webdetaljer (cookies etc.)
Lyreco Norge samler inn følgende personopplysninger direkte fra deg:
 • Personlige opplysninger som du deler når du oppretter en konto og/eller andre opplysninger du har oppgitt når du bruker Lyreco Norge sine tjenester (kontaktinformasjon, bedriftsinformasjon)
 • Personlige opplysninger som du deler når du bestiller et produkt eller en tjeneste via Lyreco (bestillingsdetaljer)
 • Personlige opplysninger du gir oss gjennom korrespondanse, tilbakemelding, kundeservice og klagesaker (kontaktinformasjon og annen personlig informasjon du gir til Lyreco Norge)
 • Data om hvordan du bruker nettstedet vårt samlet gjennom cookies (analyser) og surfingadferd
Lyreco Norge samler inn følgende personopplysninger om deg fra andre kilder:
 • Kontakt- og bedriftsinformasjon som du har delt med tredjeparter
 • Kontodetaljer som du har delt med tredjeparter

5. På hvilket juridisk grunnlag baserer vi behandlingen av dine personlige opplysninger?

I henhold til loven, må hver behandling av personopplysninger være basert på en såkalt «juridisk grunn» som er oppført i EUs generelle databeskyttelsesforskrift (GDPR). Vi behandler personopplysninger knyttet til Lyreco Norge basert på fire juridiske grunner:
(1) for utførelsen av en (tjeneste) kontrakt med deg; eller
(2) for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
(3) for legitime interesser forfulgt av oss; eller
(4) ditt samtykke
Utførelse av en kontrakt
Vi bruker dine personlige opplysninger for behandling som er nødvendig for å utføre serviceavtalen med deg. Uten disse dataene ville vi ikke kunne oppfylle vår side av kontrakten. Behandlingen av bestillinger og serviceanmodninger faller under denne juridiske grunnen.
Juridisk forpliktelse
Vi er juridisk forpliktet til å behandle dine personopplysninger for å overholde skattemessige og andre juridiske forpliktelser.
Legitim interesse
Vi bruker dine personlige opplysninger for våre legitime interesser.
 • For å kunne opprettholde et varig forhold til deg som kunde, og tilby deg produkter og tjenester (for eksempel direkte markedsføring).
 • For å kunne oppdage svindel- og sikkerhetshendelser på vår nettside.
 • For å forsvare oss i juridiske prosedyrer.
 • For å forbedre effektiviteten av vår tjeneste gjennom statistisk analyse.
Vi kan bruke personlige opplysninger for å forstå hvordan vi kan utvikle og forbedre tjenesten. Og for rapporteringsformål, generelle statistiske og analytiske formål. Når forholdene gjør dette nødvendig, kan vi behandle personopplysninger for svindelundersøkelser eller for å oppfylle juridiske forpliktelser. Behandling av personopplysninger for disse formål er av en legitim forretningsinteresse for oss.
Samtykke
I de tilfeller der de tre foregående rettsgrunnende ikke gjelder, behandler vi data med ditt entydige samtykke.
Merk at du alltid kan trekke tilbake ditt gitte samtykke. Under overskriften «Kan du trekke tilbake ditt samtykke senere?» kan du lese hvordan du gjør det.

6. Til hvem gir vi dine personlige opplysninger?

Vi kan gi dine personopplysninger til tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen og i den grad loven tillater det. Uten samtykke fra deg vil vi ikke gi dine personlige opplysninger til mottakerne for eget markedsføringsformål.
Dine personopplysninger kan mottas av følgende mottakerkategorier:
Interne avdelinger og selskap i Lyreco Europe - Vi kan dele personlige opplysninger internt med andre avdelinger (for eksempel kundekonto) for å gi deg informasjon, produkter og/eller tjenester (for eksempel registrering og kundeservice), utvikling av nye produkter, nettsteder, applikasjoner, tjenester, kampanjer og kommunikasjon. Og for å hindre, spore og undersøke mulige ulovlige aktiviteter, brudd på retningslinjene våre, svindel, og/eller brudd på datasikkerhet.
Autoriteter
Vi kan gi dine personlige opplysninger til tilsynsmyndigheter som skatte- og tollvesenet, politiet og andre lovbestemte organer. Vi gir dine personlige opplysninger:
 • For å overholde en lovbestemt forpliktelse eller rettsordre; eller
 • Hvis dette er nødvendig for å hindre, spore eller rettsforfølge kriminelle handlinger
Ekstern forretningsstøtte (Data Processors)
Vi benytter oss av selskap som gir oss forretningsstøtte. Disse selskapene opptrer kun etter våre instruksjoner og er rettslig bundet av oss til ikke å benytte dine kundedata til eget bruk.
Betalingsleverandører
Når du kjøper en tjeneste eller et produkt, vil du også motta en forespørsel om å oppgi betalingsinformasjonen din. Disse personopplysninger kan samles inn og behandles direkte av leverandøren av betalingstjenesten.
Annet
I enkelte tilfeller kan vi gi dine personlige opplysninger til tredjeparter. Vi refererer spesielt til tredjeparter som tilhører Lyreco-gruppen eller partnere som vil være en del av Lyreco-gruppen, og/eller den som er lovlig etterfølger etter en restrukturering, sammenslåing eller oppkjøp.

7. Blir dine personopplysninger overført utenfor EU/EØS?

Dine personopplysninger overføres ikke utenfor EU/EØS.

8. Hvordan lagrer vi dine personlige opplysninger?

Dine personopplysninger vil bli fjernet eller gjort anonyme når dine personlige opplysninger ikke lenger er nødvendige for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.
Det er tilfeller hvor enkelte elementer i personopplysningene dine er lagret i lengre tid på grunn av visse rettslige forpliktelser fra offentlige institusjoner.
Vi kan også lagre elementer av dine personlige opplysninger for vår egen legitime interesse, for eksempel for å oppdage svindel, håndtere potensielle konflikter eller legge til rette for kontraktsforhold med tredjeparter som for eksempel leverandører.

9. Hvordan kan du utøve dine personvernrettigheter (Data Subject Rights)?

Ved hvert ønskelig øyeblikk kan du be om å få tilgang til, rette eller slette dine personlige data, eller du kan motsette deg direkte markedsføring og profilering. I tillegg til dette har du også rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger, rett til å protestere mot behandling av dine personlige opplysninger, samt retten til å fjerne dine kundedata.
For å benytte dine personvernrettigheter, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.
Vær oppmerksom på at vi kan be om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din. Hvis du ikke lenger vil motta direkte markedsføringskommunikasjon, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

10. Kan du trekke tilbake ditt samtykke?

Når du har gitt ditt samtykke, kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking ikke har tilbakevirkende effekt.
Du kan trekke ditt samtykke til kommersiell kommunikasjon ved hjelp av avmeldingslinken i den siste kommunikasjonen du mottok.
Hvis du vil trekke ditt samtykke til andre behandlingsaktiviteter, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

11. Kan du sende inn en klage?

Du kan sende inn en klage til oss via kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen. Videre kan du sende inn en klage via Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo.

12. Hvordan kan jeg kontakte Lyreco Norge?

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger som ikke besvares i denne personvernerklæringen, kontakt dpo.nordic@Lyreco.com

13. Når ble den siste endringen gjort i denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder fra 1. juli 2018. De siste endringene ble gjort 25. august 2020.