Slik jobber vi med bærekraft

 

Vi gir oss ikke før alt er i orden innen bærekraft!

  • Det betyr at vi har integrert bærekraft i alle deler av bedriften.
  • Vi setter mål for arbeidet og forteller åpent om resultatene.
  • Vi hjelper våre kunder til å handle mer bærekraftig.
  • Vi samarbeider med kunder, leverandører og alle rundt oss for å nå målene.

 

For å komme litt nærmere målet hver dag bruker vi ISO som rettesnor for arbeidet. Vi er sertifisert etter ISO 14001 – miljø og ISO 9001 – kvalitet. Som de eneste i bransjen er vi dessuten verifisert etter ISO 26000, som handler om samfunnsansvar.

Oversikt over våre
miljømerker.Vårt arbeid med bærekraft er bygget opp rundt tre temaer:

Klima og miljø

Vi har et omfattende program for å utvikle oss til å redusere vår klimabelastning og hjelpe kundene våre til å redusere sin. I vår miljøpolicy forplikter vi oss til å minimere CO2-utslipp og avfall fra vår virksomhet, og tilby kundene våre bærekraftige løsninger.

I dag er flere tusen av produktene vi tilbyr kundene bedre for miljøet, og utvalget øker stadig. For våre største kunder tilbyr vi et eget kundeprogram for miljøvennlig innkjøp, der vi tilbyr klimakompensasjon gjennom treplanting som en belønning når kunden gjør bedre miljøvalg.

Lageret vårt er moderne og energieffektivt. Eskene vi bruker i distribusjonen er laget av resirkulert papp, og et avansert datasystem sørger for å skjære ned eskene for å passe til innholdet, slik at vi transporterer minst mulig luft. Vi sparer miljøet for 500 lastebilturer i året med denne løsningen, men du som kunde kan fortsatt få en for stor eske dersom du kjøper lite av gangen. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å samle bestillingene sine.

Vi måler den direkte klimapåvirkningen fra virksomheten vår (scope 1), den indirekte påvirkningen (scope 2) og deler av scope 3, og vi har klimakompensert for dette siden 2017. Vi samarbeider med Plant-for-the-Planet, arvtageren etter FNs Billion Tree-kampanje, for å maksimere effekten av klimakompensasjonen. 

Samfunn og fellesskap

Vi ønsker å være en inkluderende og positiv kraft i samfunnene vi driver virksomhet i. Dette gjør vi ved å skape gode arbeidsplasser, både direkte og indirekte gjennom leverandørkjeden. Vi gir tilbake til samfunnet gjennom donasjoner, og jobber målrettet for å engasjere medarbeiderne våre.

Vi jobber fokusert og målrettet med mangfold i selskapet. Likeverd er en selvfølge, og gjennomsyrer både rekruttering og belønningssystemer. Vi bidrar også til å gi folk som trenger det en ny sjanse i arbeidslivet.

Etikk

Å jobbe for bærekraft innebærer også å opptre etisk korrekt. Alle ansatte hos oss skal ha opplæring i vårt etiske regelverk og retningslinjer for antikorrupsjon. Vi har også et etablert varslingssystem for medarbeiderne der de kan komme med anonyme tips, få råd og støtte.

Produktene vi tilbyr kundene skal ikke bare ha god kvalitet, de skal også være produsert på en ansvarlig måte. Vi stiller tydelige krav til våre leverandører gjennom vårt regelverk for etisk handel, Code of Conduct. Code of Conduct er basert på SA8000-standarden, og omfatter områdene Tvangsarbeid, Barnearbeid, Trakassering og overgrep, Diskriminering, Helse og sikkerhet, Organisasjonsfrihet, Lønn og goder, Arbeidstid og overtidsbetaling, Etiske standarder, Miljø og Dyrevern. Vår Code of Conduct inngår som en del av  alle våre leverandørkontrakter, og revideres regelmessig. Dette regelverket blir fulgt opp med revisjoner og fabrikkbesøk.

 Å ha alt i orden på bærekraft er en ambisiøs målsetning, og vi strekker oss hele tiden for å nå enda lenger. Vi inviterer alle til å kikke oss i kortene og se hvordan vi ligger an i arbeidet, hva vi har fått til og hvordan vi jobber. Hvert år publiserer vi en omfattende bærekraftsrapport som følger GRI-standarden (Global Reporting Initiative) – siste utgave kan du lese via linken under.

 Bærekraftsrapport 2022